5 Eylül 2011 Pazartesi

İslamın İbadet Kaynağı:Güneş Kültü(7) Atatürk'e Rapor

Güneş ve Ay Piramidleri

Tlaşkalteklerle Azteklerin atalarının bağlı oldukları Güneş Kültü’ne uygun olarak Güneş’e sayfı ayinlerini ne amaçla yaptıkları ve Mevleviliği kuran Mevlana Celaleddini Rumi’nin Mevlevi ayinini büyük ihtimal Asya kıtasında yapıldığını gördüğü Güneş Kültü’nden almış olduğu hakkında yukarıdan beri devam eden açıklamalarıma burada son vererek güneş ayininin yapıldığı kutsal Teotihuakan sahasında binlerce seneden beri ayakta duran ve arkeoloji bakımından fazlasıyla önemli olan güneş ve ay piramidlerine ait kısa bilgi ve açıklamayı bu piramidleri gösteren fotoğraflarla birlikte açıklamaya başlıyorum:


Meksika kıtasının 4 asır önce İspanyollar tarafından zapt ve işgalinden bu ana kadar binlerce Avrupalı ve Amerikalı arkeologların ve turistlerin büyük bir hayretle gezdikler ve inceledikleri Teotihuakan Güneş ve Ay piramidlerinin ne zaman ve kimler tarafından inşa edilidği bugüne kadar meçhul bulunmaktadır.Bazı arkeologlar bu piramidlerin İsa’dan birkaç asır önce ve bazıları da birkaç asır ve birtakımları da Mısır’daki piramidlerle aynı zamanda inşa edilmiş olduklarını söylemiş ise de,bu inşa şimdiye kadar bilimsel ve kesin bir şekilde açıklanamamıştır.Son zamanlarda ileri sürülen varsayımlara ve iddialara göre bilimeyen zamanlarda buralara gelmiş yüksek medeniyet sahibi ve mimaride son derece başarılı bilinmeyen bir ırka ait insanlar tarafından inşa edilmiş olduklarına hükmedilmektedir.Bu sır büyük olasılık ileride açıklanabilecektir.


Meksiko şehrine otomobille 52 kilometre mesafede ve bütün Meksika yerlilerince çok kutsal olduğu söylenen Teotihuakan sahasında bulunan güneş piramidi çok iyi muhafaza edilmiş bir halde bulunmaktadır.66 metre yüksekliğinde olan bu piramidin kare olan temeli 40.000 metre karedeki büyük sahayı işgal etmekte birbiri üzerine oturtulmuş 4 kattan oluşmuş bulunmaktadır.4 cephesi irili ufaklı düzgün yontulmuş düz yüzlü sert ve siyah volkanik taşlarla örülmüş ve iç tarafı zeminden zirveye kadar büyükçe ve eşsiz kerpiçlerden inşa edilmitir.Bu kerpiçlerin taş kesilmiş olmaları da güneş piramidinin birkaç bin sene önce inşa edilmiş olduğuna işarer etmektedir.Cepheleri oluşturan taşlar o derecede mükemmel ve dayanıklı harçlarla birbirine bitiştirilmiştir ki,bunca asırlar geçtiği halde hiçbir taş yerinden oynamamıştır.

İspanyollar gelmeden evvel güneş piramidinin zirvesindeki dikdörtgen platform üzerinde çok büyük ve tek parça taştan yapılmış Güneş tapınağı var imiş.Bu eşsiz heykelin göğsünde Güneş’i temsil eden büyük ve yuvarlak altın olak ve Ay’ı temsil eden gümüş plak kilometrelerce uzaklara kadar Güneş’in ışınlarını yansıtmakta imiş.

Bir taraftan para hırsı ve diğer taraftan bencil duygularla donatılmış olan İspanyollar güneş tapınak heykelini paralamışlar ve güneşle ayı temsil eden altın ve gümüş plakları da tahrip ve yağma etmişlerdir.O zamandan beri çıplak bir halde bulunan platformu,kilometrelerce yeşillik ve ormanlıktan oluşan Teotihuakan ovasının turistler tarafından gezilmesine hizmet eden bir harita(pusula) vazifesini görmektedir.

Bazı arkeologlar,bütün dünyada piramidlerin yalnız Mısır ve Meksika’da bulunmalarından yola çıkarak Mısır ve Meksika medeniyetleri arasında büyük bir soy yakınlığı ve benzerlik bulunduğunu söylemekte ve Teotihuakan piramidinin Kahire civarındaki Medum Piramidi gibi 5 kattan oluşmasına dayanarak her iki kıtadaki piramidlerin aynı tarzı mimariyi takip etmiş olan insanlar tarafından yapılmış olduklarına karar vermiştir.

Aşağıda yan yana görülecek olan her iki piramidin fotoları incelenince bu arkeologlarin iddialarına yanlış gözüyle bakmak elde değildir.

Teotihuakan Güneş Piramidinin Meksika Yerlilerinde Sahip Olduğu Önem ve Kutsallık

Bütün dünyadaki dindar Müslümanlar Kabe binası ile bu binanın bulunduğu bölgeye ne derecede önem ve kutsallık yüklüyolar ise,bütün Meksika yerlileri de atalarından öğrendikleri gelenekelre göre Teotihuakan Piramidlerine ve bunların bulundukları sahaya aynı oranda önem ve kutsallık yüklemektedirler.Hıristiyanlığı 4 asır önce zorla kabul etmiş olan birçok yerli kavimler bu kutsal piramitlere ve Teotihuakan adındaki mübarek sahaya içlerinden hörmet ve saygı göstermeye devam etmektedirler

(Aztek diline ait olan Teotihuakan sözünün anlamı):

Aztekçe Teotl:Tanrı ve Teteo:Tanrılar demektir.Hua:var,mevcud(Anadolu halkının bir kısmı tarafından “var” sözümüzün va şeklinde telaffuz edildiği göz önüne getirilince,Aztekçedeki Hua sözünün mana ve telaffuz basımından va şeklindeki var sözümüze benzemesi dikkate değer)Kan:mekan,mahal,mevki demektir.

Bu sebeple (Teoti-Hua-Kan) 3 kelimeden oluşan “Tanrıların bulundukları mahal” veyahut “Tanrılara ibadet edilen mevki” anlamında olduğu Meksika kıtasına aid Terry’se Guide To Mexico adındaki İngilizce rehberin 425.sayfasında açıklanmaktadır.Bu sebeple Teotihuakan sözü anlam itibari ile Arapçada Kabe’nin diğer adı olan “Beytullah” sözüne karşılık gelmektedir.Uçak ile alınmış yukarıdaki fotoda görüldüğü üzere kutsal Teotihuakan sahasındaki güneş piramidinden 800 metre uzakta bir de ay piramidi vardır.Harap bir halde bulunan ay piramidi 42 metre yüksekliğinde olup kare şeklinde olan temeli,16.000 metre kare alanı kaplamaktadır.

Güneş piramidi gibi ay piramidinin de ne zaman ve kimler tarafından inşa edilmiş olduğu kesin bir şekilde bilinmemektedir.Meksika yerlileri asırlardan beri güneşe hitaben yaptıkları ibadet ayinlerini hep Güneş piramidi civarında İspanyolların Ciutadella adını verdiklerini büyük sahada yapmakta ve ay piramidi bazı arkeologlar tarafından gezilmiş ve incelenmiştirBuradaki foto,Güneş piramidine 10 dakika mesafede bulunan ve () işaret ile gösterilen eşsiz Ciutadella ayin sahasını göstermektedir.

uçak ile alınmış olan bu foto,Aztek ve diğer Meksika yerlilerinin güneşe hürmeten yaptıkları ayin sahasını daha büyükçe göstermektedir.() işareti güneşe saygı ayinin yapıldığı alanı göstermektedir.

Meksika’nın yakın ve uzak bölgelerinden tıpkı hacca giden Müslümanlar gibi kutsal Teotihuakan sahasında toplanan yerliler burada toplu bir şekilde güneşe ibadet ettikten sonra memleketlerine dönmektedirler.200.000 kişiyi rahatça içine alabilecek derecede geniş olan bu saha 160.000 metrekare büyüklüğündedir.


Bu foto,yukarıda belirttiğim büyük ibadet sahasını 4 taraftan kapsayan 8 metre yüksekliğinde ve 15 metre kalınlığındaki duvarlar üzerinde 50’şer metre aralıklar ile birbirini takip eden 3’er kattan oluşmuş olarak 3 duvarın üzerinde bulunan 12 piramidin 4’ünü göstermektedir.

Bu küçük piramidlerin zamanında ne amaçla inşa edilmiş oldukları tespit edilememiştir.

Alıntıdır : Din Bu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder